Posted on

Vicent Andrés Estellés, cronista de records i d’esperances

És quasi un tòpic parlar d’Andrés Estellés (1924-1993) com el millor poeta valencià des d’Ausiàs March, però la magnitud, la densitat i la intensitat de l’obra poètica de Vicent Andrés Estellés expliquen esta comparació. Encara que com a periodista i escriptor ha tocat uns altres gèneres, probablement si és tan conegut i reconegut és per haver sigut el principal renovador de la poesia valenciana contemporània. Estellés va ser capaç d’amerar-se dels clàssics valencians i llatins, així com dels grans poetes de la literatura contemporània mundial, de manera que en la seua obra es poden trobar contexts i complicitats amb la literatura universal. L’amplitud de les seues influències, la varietat de gèneres que toca, l’extens ventall de temes i registres a què recorre per a fer la seua obra ens permeten parlar d’un autor polièdric, canviant, que permet lectures múltiples del seu treball. Estellés és un cronista del seu temps, retrata la realitat que viu, ben prop del poble i de les classes populars, que li son pròpies, parlant de la seua quotidianitat, de la seua intimitat -sexe inclòs-, de la seua família i de la mort. Però també exhorta cívicament la seua terra, canta amb optimisme reivindicant el passat dels valencians per a, a través del present, projectar un futur il·lusionant de celebració de la valencianitat.

Continue reading Vicent Andrés Estellés, cronista de records i d’esperances

Posted on

Teodor Llorente, referent de la cultura valenciana

Teodor Llorente i Olivares (1836-1911) és un autor cabdal de la literatura valenciana i, probablement, el més important de la Renaixença i del nostre segle XIX. Considerat tradicionalment com el patriarca de la Renaixença valenciana, Llorente va ser capaç de suscitar l’admiració i l’adhesió multitudinària de la societat del seu temps, com quedà palés en la seua coronació com a poeta (1909) i en els homenatges que rebé amb motiu de la seua mort. Home polifacètic, abandonà ben prompte una trajectòria inicial orientada al dret per a dedicar-se amb passió al periodisme i a la literatura, com a traductor i com a creador, i a la recuperació i dignificació de la llengua pròpia. El gran mèrit de Llorente és la recreació d’una llengua poètica culta, fins llavors menystinguda, que és capaç d’enllaçar amb naturalitat amb la nostra tradició clàssica, amb la llengua literària d’altres regions de l’idioma i, sobretot, que és capaç de connectar amb la llengua viva dels valencians sense caure en els vulgarismes i la castellanització de què havien fet gala altres autors coetanis. La poesia llorentina, imbuïda de romanticisme primer i més tard amb un caràcter simbolista, ens resulta encara llegible i pròxima, ens commou i ens connecta amb un imaginari valencià idealitzat que ha guarnit els fonaments del valencianisme i de la cultura en valencià posterior.

Continue reading Teodor Llorente, referent de la cultura valenciana